Blogg

Negative teammedlemmer kan håndteres – her får du veiledningen

Slik håndterer du ulikheter i teamet

Sliter du og teamet ditt med et teammedlem som ikke drar lasset i samme retning som de andre? Som oppfattes som «negativ» og nå har begynt å bli et problem? Disse stegene bør følge for å ta tak i situasjonen

Hvorfor vil du være leder?

Hvorfor vil du være leder?  

Har du tatt lederrollen fordi du vil påvirke mer? Var det et naturlig neste karrieresteg? Ville du ha en ledertittel på CV’n? Tjene mer penger? Har du tenkt gjennom hvorfor?

Det tar kun 7 minutter å forsterke tilhørighet

Det tar kun 7 minutter å forsterke tilhørighet

Vi skulle gjennomføre en oppgave, på ledersamling. To ledere, til nå ukjente for hverandre, skulle stille hverandre ett spørsmål. Det overraskende for oss begge var at det ikke tok mer enn 7 minutter å etablere en gjensidig tillit, engasjement og forsterke tilhørighet. 

© 2024 Vigdis Aus AS