Om Vigdis

Det starter og stopper med ledelse

Mange ledere vet ikke hvor stor påvirkning de har på de rundt seg, på godt og vondt. Jeg jobber for at ledere skal bli mer bevisste, være trygge, inspirerende og tydelige i lederrollen. Vi trenger ledere som er rollemodeller, som bidrar til gode og velfungerende team, ledere som jobber på nye måter og bruker digitale verktøy. Mitt bidrag til deg er å dele av min lange ledererfaring, støtte og utfordre, og være din sparringspartner. Det trenger vi alle. Ikke minst trenger vi verktøy, nyttige råd og inspirasjon. Det får du av meg.

Vigdis Austrheim

Lederutvikling tilpasset det du trenger

Vil du eller kollegene dine bli bedre på å lede? Til å lede gjennom endringsprosesser, bli bedre på kommunikasjon til å få ulike personer til å jobbe godt sammen?

Vigdis Austrheim tilbyr lederutvikling som gir konkret verdi, uavhengig om du er ny eller erfaren som leder. Hun er kjent for å skape engasjement og bevisstgjøre.

Lederutvikling med Vigdis gir effekt. Hver enkelt deltager blir sett, støttet og utfordret med verdiøkende tilbakemeldinger og sparring. Et lederprogram med Vigdis vil øke bevissthet rundt egen og andres adferd, samspillet i ledergruppen eller teamene, og på kulturen og prioriteringer på virksomhetsnivå.

Be om tilbud

Faglig påfyll og inspirasjon

Vigdis unike kombinasjon, med lang erfaring fra IT bransjen blant annet fra hovedkontoret til Microsoft og kunnskapen om ledelse, gjør henne til en meget attraktiv lederutvikler.

Vigdis Austrheim tilbyr personlig ledersparring, foredrag og kurs. Hun har spesielt fokus på avstandsledelse, og den nye normalen med økt fleksibilitet, med hyppigere endringer, hvor det er flere generasjoner du skal lede, og teknologi som kunstig intelligens / AI med ChatGPT modeller setter helt nye krav til deg som leder.

Hun bevisstgjør og spiller deg bedre.

Ta kontakt
Vigdis Austrheim

Sertifiseringer

"Vigdis holdt en workshop for oss i ledergruppen i Produkt og tjenesteutvikling, om endringsledelse og avstandsledelse. Seansen endte i tilbakemeldinger som «vi vil ha enda mer tid med Vigdis». Hun stilte godt forberedt, men tilpasset seg samtidig på en imponerende måte ut fra dynamikken i rommet. Selv om hun forfulgte flere tråder underveis, klarte hun elegant å dra dialogen tilbake på rett vei hver gang. Vigdis delte noen gode verktøy, og tilrettela for hvordan vi kan nyttiggjøre oss disse videre. Vi er kjempefornøyde, og kan helt klart anbefale Vigdis sitt opplegg videre! "

Marius Andreassen, Utviklingsleder Sparebank 1 Utvikling

© 2024 Vigdis Aus AS