Lederkurs

På tide med faglig påfyll?

Noe av det første jeg gjør på kursene mine, er å høre hvilke utfordringer og oppgaver du som leder synes er krevende. Hva er det du ønsker å lære mer om? Jeg jobber ofte med nye ledere. Det er mange som går fra å være kollega til å bli leder, det samme har jeg gjort selv. Da lagde jeg en struktur og en modell som jeg har brukt i de 17 årene jeg har vært leder.

Denne modellen heter Lederidentitetsmodellen ©. Den ligger i bunn for alle mine leveranser. Modellen er like nyttig for deg som leder fagspesialister og kunnskapsmedarbeidere, eller som prosjektleder. Enten du er ny eller erfaren som leder. Den hjelper deg til å fylle rollen din mer bevisst, og du får en strukturert måte å jobbe på som leder.

Vi bruker tid til erfaringsdeling, konkrete eksempler og historier. Du får verktøy for å utvikle den kulturen du ønsker deg og få med deg medarbeidere på endringer.

Vi snakker om transformasjonsledelse, og vi jobber med kommunikasjon og samspill i teamet. Jeg gir deg praktisk kunnskap, underbygget av oppdatert forskning. Og jeg garanterer at du går ut av kurset inspirert og med en konkret plan for hva du skal begynne med. Du kan få mye kunnskap på en halv dag, men oftest leverer jeg kurs på én til to dager.

Her er eksempler på kurs og workshops

  • Ny som leder
  • Slik leder du fag- og kunnskapsmiljøer
  • Hvordan lede på avstand
  • Tydelig og inspirerende lederskap
  • Hvordan bygge gode team
  • Hvordan lede uten formelt lederansvar
  • Slik skaper du resultater som leder

Alle kurser tilpasser jeg til deg, den situasjonen du er i og de behovene du har. Derfor er ingen kurs helt like. Jeg skreddersyr lederutviklingsprosesser.

"Vi fikk økt selvinnsikt, ble ærligere mot hverandre, og fikk til enda bedre samarbeid internt i ledergruppa, ikke minst fordi Vigdis utfordret oss. Vi brukte verktøy som Everything DiSC for at vi lettere skulle snakke om egne preferanser og bli bedre kjent med hverandres styrker og behov. Vigdis anbefales på det sterkeste."

Marhe Hove Bjørnæs, Avdelingsleder Industri Norsk Energi

© 2024 Vigdis Aus AS