Avstandsledelse

Å lede på avstand krever mer av deg som leder

I over 12 år har jeg snakket om å lede, og bli ledet, på avstand. Jeg vet fra egne erfaringer hvor krevende det kan være å samarbeide som team, eller lede medarbeidere som sitter på andre steder.

Det kan være krevende å følge opp på en god måte, sikre god kommunikasjon og ikke minst godt samarbeid.

Årene med korona gjorde at vi alle kjente på ulike utfordringer og vi sliter fortsatt med noen etterdønninger. Samtidig så kom det noe godt ut av koronakrisen, for nå har vi alle økt digital kompetanse. Vi har fått økt fleksibilitet, og kan jobbe hybrid og effektivt hjemmefra. Men vi er lei dårlige digitale nettmøter. Vi vil gjerne møtes faglig og sosialt, men på bedre måter enn før.

50% har endret forventinger til sin arbeidsgiver ifølge Gartner. Hverdagen har blitt enda mer krevende for mange ledere nå.

Hvordan kan du lede på avstand i en hybrid og fleksibel hverdag?

Hvordan lede når medarbeiderne dine sitter geografisk spredt og på hjemmekontor?

Jeg har en velfylt verktøykoffert og et rammeverk som jeg kaller BITS. Dette rammeverket hjelper deg å til å bli en bedre digital leder, en leder som behersker fjernledelse. Du kan bygge tillit, team og kultur til tross for geografisk avstand.

Du trenger mer struktur når du velger å innføre en fleksibel løsning, hvor medarbeidere kan jobbe deler av uken fra hjemmekontor og noen dager på kontoret. Dette rammeverket dekker også en hybrid og fleksibel måte å jobbe på.

BEVISST

BEVISST på hvordan du fyller lederrollen. Du kan ikke lede slik du alltid har gjort lenger. Du må jobbe smartere for å få de resultatene dere ønsker.

INSPIRERENDE

INSPIRERENDE slik at du skaper en kultur og tilhørighet samme hvor medarbeidere sitter fysisk.

TYDELIG

TYDELIG på forventningsavklaringer, tydelig i måten du kommuniserer muntlig og skriftlig. Du kan ikke fange opp alt like enkelt når du ikke sitter på samme sted.

STRUKTURERT

STRUKTURERT, slik at du jobber mye mer metodisk når du leder på avstand. Det er hovedforskjellen mellom å lede alle på samme plass og lede når noen sitter på ulike distriktskontor, land eller hjemmekontoret.

Verktøy, modeller og tips for avstandsledelse og hybrid arbeidsform

I rammeverket inngår det flere verktøy og en mengde tips. De fungerer. Noen av de beste teamopplevelsene jeg har hatt, både når det gjelder å levere gode resultater, drive endring og ha det gøy sammen, har det har vært med team som sitter på ulike steder.

Denne metodikken, verktøykassen og tips deler jeg i form av foredrag, workshop med teamet eller kurs med ledere, eller på en ledersamling. Vi finner format, innhold og varighet sammen.

Kurs og foredrag om avstandsledelse

Det er ofte jeg stiller på en ledersamling, eller holder kurs for ulike bedrifter i det å lede på avstand. Jeg kaller det ikke fjernledelse, for det viktigste for ledere og medarbeidere, er å redusere opplevd avstand.

På hver eneste leveranse gir jeg deg et godt rammeverk for god avstandsledelse, oppdatert forskning, påfyll til verktøykassa og ikke minst sparring på hvordan dere best kan jobbe sammen nå og fremover.

Tema jeg dekker er:
  • Hvordan lede på avstand nå, i en mer fleksibel og hybrid hverdag?
  • Hvordan kommunisere tydelig på avstand?
  • Hvordan få medarbeidere inn på kontoret?
  • Hvordan bygge kultur når vi sitter på ulike steder?
  • Hvordan ha gode hybride møter?
  • Hva skal til for å skape et godt team når vi sitter på ulike steder?
  • Hvordan jobbe effektivt på hjemmekontoret?
  • Hva skal til for å sikre balanse mellom jobb og fritid?
  • Hva gjør fleksibel arbeidsplass med dynamikken og teamet?

Foredrag, workshop og kurs holder jeg for ledere og for alle medarbeidere. Leveransene tilpasses i lengde og format etter hva som passer best for deg og dere.

Pris

Pris tilpasses antall, varighet og omfang. Ta kontakt så skal jeg raskt sende deg et tilbud. Ofte ligger prisen rundt 45.000,- + mva og eventuelt reisekostnader.

© 2024 Vigdis Aus AS