Lederutvikling

Lederutvikling som gir effekt

Lederutvikling gjort riktig øker lønnsomheten viser forskning. For at en som leder skal kunne påvirke på en hensiktsmessig og effektiv måte handler innholdet i lederutvikling om: 

 • Å gi deltakerne innsikt i hvordan egen ledelse/påvirkning faktisk påvirker medarbeiderne og organisasjonen.
 • Trening i ledelsesmetoder og verktøy.
 • Å finne en ledelsesform vil ha gunstig effekt i organisasjonen 

Videre viser forskning på lederutvikling at mange metoder kan benyttes, f.eks. erfaringslæring, refleksjonsøvelser, diskusjoner, bevisstgjøringsaktiviteter og tilbakemeldinger, forelesninger, selvstudier mm. Å benytte varierte metoder er viktig. 

Nyere atferdsforskning viser at vi må trene for å utvikle oss og ikke minst justere adferd. Og jeg er overbevist om at det er bevissthet om egen atferd som er en av nøklene til å lykkes som leder. 

Leveranseform på lederutvikling

Basert på oppdatert forskning, egne erfaringer som leder og 10 år som lederutvikler, har jeg laget et opplegg som kundene sier at gir merkbar effekt.

Jeg tilpasser lederutvikling til dine behov. Jeg tar utgangspunkt i et løp som jeg har levert over mange år, og som jeg stadig fornyer. Jeg legger opp til 4 samlinger i løpet av 2-3 måneder om det er nye leder eller mellomledere. Om det er toppledere så anbefaler jeg en samling pr kvartal.

Vi trener mellom samlingene, og jeg ønsker at hver leder skal få minimum én sesjon med individuell coaching.

Alle leveranser tilpasses dine behov

Slik kan et fullt lederutviklingsprogram se ut:

Samling 1:
Du som leder, selvinnsikt og selvutsikt

 • Start på programmet
 • Hva er god ledelse
 • Hvordan etablere tillit til deg som leder
 • Hvordan skal du fylle lederrollen
 • Tydeliggjøre visjon, strategi og mål
 • Definere lederverdier som former lederadferd
 • Selvinnsikt og selvutsikt

Samling 2:
Lederkommunikasjon og samspill

 • God lederkommunikasjon
 • Aktiv lytting
 • Kommunisere med ulike personligheter og generasjoner
 • Hvordan gi konstruktiv og verdiøkende feedback
 • Hvordan motta feedback
 • Hva skal til for å ta en nødvendig og krevende samtale
 • Påfyll av ulike kommunikasjonsverktøy

Samling 3
Din lederpraksis

 • Vi fyller opp verktøykassen med nyttige lederpraksiser
 • Hvordan tiltrekke og beholde gode medarbeidere
 • Fremtidsrettet ledelse i en mer fleksibel og hybrid hverdag
 • Utøve endringsledelse
 • Lede oppover
 • Jobbe smartere
 • Deling av erfaringer og verktøy

Samling 4:
Team og kultur

 • Hva kjennetegner gode og velfungerende team
 • Hvordan skaper du psykologisk trygghet i teamet
 • Hva kjennetegner god bedriftskultur
 • Påvirke kultur som leder
 • Ta tak i ukultur
 • Prestasjons,- endrings,- og feedbackkultur
 • Oppsummering av programmet

Før og etter samlingene vil du utvikle deg selv og trene på ny kunnskap. Vi følger opp med diskusjoner og erfaringsdeling når vi er samlet. Jeg tilpasser alle leveranser og holder ofte kurs for en kombinasjon av nye og erfarne ledere.

"Jeg og teamet har hatt stor nytte av din kunnskap og den måten du har ledet oss inn på et ønsket spor. Vi jobber godt sammen, mer bevisste i lederrollene, med god selvledelse og samspill. Verktøyene du har gitt oss, spesielt trappa og sjiraffen blir benyttet, både bevisst og ubevisst."

Åse Kjersti Øverdal, Adm. Banksjef Hjartalsbanken

© 2024 Vigdis Aus AS