Team

Hvordan bli et enda bedre team?

Er dere et godt team allerede? Og er interessert i å bli enda bedre? De beste er ofte det!

Gode team sørger for kontinuerlig utvikling. Gode team sørger for påfyll av oppdatert kunnskap. Kanskje du er på jakt etter noen verktøy? Lære mer om hva som motiverer? Kanskje dere sitter på ulike steder, mange jobber fra hjemmekontoret og kjenner ikke lenger på samme motivasjon og tilhørighet? Kanskje dere ønsker å bli bedre på å samarbeide som team?

De fleste jeg jobber med, ønsker å sikre at alle mestrer rollen sin og trives godt i teamet.

Hvordan skape trygge, sunne og smarte team

Jeg tilbyr en workshop som tilpasses til deg og behovene dere har. Vi jobber individuelt og i grupper. Jeg tar utgangspunkt i denne rammen som jeg vet sikrer en god og vellykket leveranse:

  • Hva kjennetegner gode team?
  • Hva er dere gode på i dag, og hvor kan dere forbedre dere som team?
  • Hvordan samarbeide godt?
  • Selvinnsikt og utsikt. Hvordan kan ulike personer jobbe godt sammen, og hvordan blir du mer bevisst på egen atferd?
  • Kommunikasjon i teamet. Hvordan kan vi bli bedre til å lytte?
  • Hvordan gi og motta tilbakemeldinger?

Jeg anbefaler et kort formøte med ledelse og sender ut et forarbeid til alle før workshopen. Det øker engasjement og eierskap. Etter workshop forplikter alle seg til å jobbe videre og velger et individuelt tiltak. Dere blir sammen enige om hva dere vil fokusere på som team.

Dere forlater workshopen «godt mentalt slitne og inspirerte». Dette pleier i hvert fall flere av kundene mine si. Dette blir en dag hvor dere ikke multitasker, dere bruker tid til å reflektere, dele og diskutere.

Priser

Prisen varierer avhengig av tiden du vil bruke, antall deltakere, og om jeg skal tilpasse mye.

Standardpris for workshoppakken overfor er kr 55 000 + mva for 4-16 deltakere.

Dersom du ønsker å inkludere et profilverktøy slik som Everything DiSC, eller at jeg skal følge teamet over en tidsperiode, så påvirker det prisen. Da anbefaler jeg at vi bruker verktøyet til Lencioni, 5 functions of a team. Jeg er sertifisert på begge disse verktøyene.

Skal du bruke profileringsverkstøy eller team analyseverktøy så anbefaler jeg 1-2 dager til teamsamling, og en oppfølgning i etterkant som sikrer eierskap til den utviklingen du ønsker deg.

«Utviklerteamet vårt hadde en fantastisk nyttig og innholdsrik workshop med Vigdis, hvor vi alle sammen sitter igjen med at vi både kjenner hverandre og oss selv bedre. Det var et faglig, sosialt og spennende opplegg , fra lunch til lunch. Vi kommer til å invitere Vigdis tilbake, og tok i bruk verktøyene med én gang.»

Mari Teiler-Johnsen, Backend .NET Developer and Tech Lead YOUPLUS Insurtech AS

© 2024 Vigdis Aus AS