Kundereferanser

Departementenes Sikkerhets-og serviceorganisasjon.

Vigdis holdt et engasjerende innlegg, for over 60 ledere, på DSS ledersamling juni 2023. Vi dypdykket en hel dag i «Hvordan lede nå, med Tillitsledelse, i en mer hybrid og fleksibel hverdag.» Hun stilte godt forberedt og tilpasset foredraget til våre behov. Vigdis ansvarliggjorte oss ytterligere med en workshop i september 2023. Der delte vi hva vi hadde gjort siden sist og Vigdis inspirerte ytterligere med faglig påfyll. Disse leveransene bevisstgjorde, inspirerte og engasjerte oss alle. Vi tar med oss konkrete verktøy inn i hverdagen etter disse samlingene med Vigdis.

Akan kompetansesenter
I forbindelse med Akan-dagene holdt Vigdis et innlegg med tittelen; Hva har pandemien lært oss om avstandsledelse? Ingen tvil om at dette er et tema Vigdis kan mye om. Hennes framføring er stødig , sprudlende og energifylt! Hun er godt forberedt og tilpasset budskapet til de ca 300 deltakerne som deltok fysisk og digitalt. Anbefales!

Elkjøp Nordic
Tusen takk for et forfriskende og nyttig foredrag om hvordan å lede i «den nye normalen». Vigdis har en fantastisk formidlingsevne, og evner gjennom historier og praktiske eksempler å nå gjennom til lederne. Få ledere til å reflektere over hva som er viktig i utøvelse av lederrollen. Hva skal vi fortsette med, hva skal vi gjøre annerledes og ikke minst, hva skal vi slutte med. Vigdis kommer med nyttige, enkle verktøy for hvordan å være gode rollemodeller og ledere i hverdagen.

Statens Vegvesen
I dag fikk vi som er ledere i Statens Vegvesen høre på Vigdis på vår faste lederpåfylltime, hun snakket om «det å lede i sterke fagmiljøer». Vigdis er engasjerende og uformell, men samtidig helt konkret i sin formidling, slik at hennes fagtyngde kommer frem på en stødig og god måte. Hvordan du kommuniserer som leder, selvinnsikt og tillit, og verktøy for hvordan du følger opp motivasjon var blant noen av temaene. Vigdis fikk masse positive tilbakemeldinger, blant annet hvor bra det er at dette med adferd har blitt belyst på en god måte, at det kommer frem mange nyttige verktøy som man konkret kan bruke i medarbeideroppfølging. Tusen takk Vigdis!

Sametinget
Vigdis er en av de med lengst erfaring på avstandsledelse og geografisk spredte team, så jeg engasjerte henne til å lede oss gjennom en prosess hvor målet var å videreutvikle oss på «Avstandsledelse nå og fremover» og etablere en felles lederpraksis i Sametinget. Vigdis fanget opp flere problemstillinger vi kjente på og utfordret oss underveis til å utvikle oss enda mer på digitale verktøy. Vi samskapte vår nye praksis gjennom det digitale workshop verktøyet Miro. Eierskapet og engasjement var stort fra alle. Vi har tatt videre tiltak og råd som kom frem under prosessen, vi har identifisert hvordan hjemmekontor ordningen skal løses i Sametinget, hvorfor det er viktig å ha en viss grad av fleksibilitet og hvordan vi samtidig når et av våre hovedmål som er bærekraft. Vi har innført enhetlige møtedager og ansatte som sitter langt unna leder, skal ha snakket med sin leder minst to ganger i uka.Den største gevinsten er at ledergruppens hensikt og oppdrag ble tydeligere for alle som har blitt systematisk og sterkt involvert i ledelsesstrategier for Sametinget. Vi er svært fornøyde med bistanden for å få systematisert og koordinert ledelsesarbeidet og satt fokus på enhetlig kommunikasjonslinjer. Min vurdering er at vi behøvde Vigdis push og resten har gått veldig bra nå inn i en mer hybrid hverdag.

Bank Norwegian
Vi i Bank Norwegian har etablert et program for mellomledere, og ønsket å sette temaet avstandsledelse på agendaen som del av programmet. Vi visste at Vigdis krydrer sine foredrag med praktiske tips. Det var viktig for oss, slik at lederne sitter igjen med noe «mer» enn bare å ha lyttet til et foredrag. Vi fikk et engasjerende og motiverende innlegg fra Vigdis. Vi jobber videre med bevisstgjøring av lederne om at hverdagen nå er annerledes enn tidligere, og at det krever en justering også av lederadferd.

Semine AS
Vigdis deltok på et webinar vi arrangerte for regnskapsførere, for å snakke om endringsledelse i en tradisjonell bransje. Hun ga gode råd, og var aktiv deltaker i en samtale mellom deltakerne i slutten av webinaret. Vigdis er en sprudlende og engasjerende foredragsholder, er utrolig flink til å sette seg inn i ulike problemstillinger og utfordringer man har, og har en konstruktiv og positiv vinkling på innholdet sitt, og klarer i tillegg å utfordre, noe som er en kunst å kombinere. Det er veldig mange ord jeg kan bruke om Vigdis, og samtlige av dem er positive! Jeg ville aldri nølt med å bruke Vigdis i både interne og eksterne settinger, til få eller mange – hun leverer uansett! Tilstedeværelse, engasjement, kunnskap, utstråling og gode vibber på skyhøyt nivå!

Norges Røde Kors Oslo
Vigdis har holdt foredrag for alle ledere i Røde Kors om god avstandsledelse. Hun presentere temaet og engasjerte lederne på en svært god måte. Vigdis har også holde en heldagssamling i selvledelse for alle ledere i Norge, og en halvdags samling for våre ledere internasjonalt med samme tema. Vigdis leverer like bra om det er norsk ledere eller vår internasjonale ledere hvor målgruppen er ledere fra mange ulike land. Tilbakemeldingene vi får er alltid positive. Vigdis stiller godt forberedt, hun engasjerer og involverer deltagerne og tilpasser målgruppen og justerer imponerende underveis i leveransene for å sikre at alle får verdi av innleggene hennes. Vi tror det er en nøkkel til suksess at våre medarbeidere kan jobbe smart og fokusert for at vi skal gjøre den forskjellen vi ønsker. Her er Vigdis en god støttespiller for oss, det er alltid nyttig med Vigdis eksterne perspektiv og erfaringsdeling. Delingen er ærlig, gjenkjennelig og nyttig. Jeg anbefaler henne varmt videre om du skal trene opp de internt hos deg i selvledelse og avstandsledelse.

Techstep
Vi i Techstep har deltatt på to korte kurs med Vigdis. Det ene var for ledelsen om «hvordan lede på avstand» og det andre var for alle i Techstep hvor vi lærte om «hvordan holde motivasjonen oppe på hjemmekontor». Vigdis har mye kompetanse om tema og ga oss konkrete tips og triks som vi enkelt kan implementere i hverdagen. Hun er nysgjerrig, engasjerende og med en faglig tyngde som gjør henne til en troverdig foredragsholder. Hun klarte «gjennom skjermen» å skape bra stemning i tillegg til å formidle et viktig budskap på en god måte. Kursene ga masse motivasjon og inspirasjon i hverdagen. Takk Vigdis.

Finanstilsynet
Vi fikk gleden av å ha Vigdis som foredragsholder for alle ansatte i Finanstilsynet, der hun hadde et inspirerende foredrag om motivasjon, avstandsledelse og selvledelse på Teams. Det var et engasjerende og flott foredrag som virkelig kan anbefales!

Nav Nordre Follo
Vigdis ledet oss i ledergruppen ved NAV Nordre Follo gjennom en work-shop med inspirasjonsforedrag. «Hvordan lede på avstand og holde motivasjonen opp på hjemmekontoret» var tema for work-shopen. Dette ga en fantastisk energiboost i en ledelseshverdag som preges av Covid-19 situasjonen. Hun bringer inn et humør, kompetanse og konkrete verktøy som var akkurat det vi trengte for å få inspirasjon til å fortsette å lede slitne ansatte, men også å ta vare på oss selv for å ha noe å gi andre. Hennes formidable ledererfaring og evne til å formidle, skaper tillit og et klima som gir rom for ærlig refleksjon rundt egen ledelse. Dette spilte opp til gode dialoger i den delen av seansen som foregikk i grupper oss i mellom, noe som var noe vi trengte som en del av denne dagen. Vi inviterer gjerne Vigdis inn igjen ved en senere anledning.

Link Medical
Vi hadde Vigdis Austrheim som foredragsholder i vårt lederforum i januar 2021- et forum for alle lederne i LINK Medical, fra Norge, Sverige Finland Danmark, Tyskland og UK. Temaet på foredraget var «How to Lead from Distance,» og var på engelsk. Det viste seg å bli en svært nyttig og inspirerende sesjon for alle som nå sitter på hjemmekontor og har utfordringer med å være tett nok på sine ansatte- og da spesielt de nyansatte. Lederne våre fikk konkrete tips og verktøy de kunne bruke i hverdagen, noe alle satte stor pris på! Vigdis er meget engasjert, kunnskapsrik, og oppleves som veldig troverdig, da hun selv har jobbet som leder og har lang erfaring med å lede mennesker på distanse.

Akan Kompetansesenter
Vi kjenner Vigdis godt fra før og inviterte henne til oss for å snakke om avstandsledelse og spesielt om hvordan holde motivasjonen oppe under koronapandemien og hjemmekontor på 10ende måned. Etter ny lockdown denne helgen var det spot-on å starte uken med Vigdis mandag morgen! Hennes kombinasjon av kompetanse, erfaring og konkrete verktøy fremført med energi, smil og godt humør gjør Vigdis til en troverdig og fantastisk foredragsholder. Hun er nysgjerrig og engasjert, ærlig og inspirerende. Anbefales på det varmeste!

Digitaliseringsdirektoratet
Vigdis holdt foredrag om motivasjon og selvledelse på hjemmekontoret for alle ansatte i Digitaliseringsdirektoratet, og det var en flott start på 2021. Hun kom med praktiske tips til hvordan å holde koken på hjemmekontoret, og utfordret både ansatte og ledere. Jeg likte spesielt at hun satt oss bedre i stand til å strukturere arbeidsdagen og ta vare på helsa samtidig. Vi skal bruke Vigdis videre i kurs om fjernledelse for lederne våre. 

Finans Norge
Vi hadde Vigdis hos oss hvor hun holdt et digitalt foredrag for våre ledere om avstandsledelse. Vigdis formidlet budskapet til våre ledere på en konkret, ærlig, kunnskapsrik måte og med en god dose humor. Opplevelsen etter foredraget var at lederne hadde konkrete verktøy de kunne bruke for å lede på avstand og motivere sine ansatte. 

Adresseavisen AS
Vi var så heldige å få digitalt besøk av Vigdis i en periode da alle var ganske lei av hjemmekontorlivet. Vigdis fikk raskt god kontakt med våre ledere i en halvannen times gjennomgang av hvordan vi på en god måte kan lede fra distanse. Det var en fin kombinasjon av praktiske tips, som også ble demonstrert, og faglig funderte og erfaringsbaserte måter å jobbe på som leder. Dette var et viktig og nyttig påfyll for oss, både ledelsesfaglig og motivasjonsmessig. Vigdis har en naturlig trygghet og tydelig faglig tyngde, samtidig som en lettbeint framføring gir god dynamikk også digitalt. Vi er imponerte over hvor godt dette fungerte, og vi fikk med oss gode råd og fornyet motivasjon for alle våre ledere i Adresseavisen. 

Bymiljøetaten, Oslo Kommune
Vigdis holdt et veldig aktuelt og engasjerende foredrag for våre ledere i Bymiljøetaten om avstandsledelse og motivasjon i koronatider. Foredraget var fullt av konkrete tips og verktøy som lederne kan ta med seg i sin «nye» hverdag, og tilbakemeldingene fra deltakerne har utelukkende vært positive. Måten Vigdis presenterer på er i seg selv et godt eksempel på hvordan man kan skape engasjement og gode diskusjoner på digitale plattformer, gjennom aktiv involvering av deltakerne og muligheter for disse til å bidra og dele egne erfaringer i løpet av foredraget. En klar anbefaling fra oss! 

Samferdselsdepartementet
Vi hadde Vigdis inne på en digital ledersamling for å snakke om utfordringer og muligheter i å lede på avstand. Vigdis har en frisk og lett stil som man lytter til. Hun gir mange nyttige tips som er enkelt å ta i bruk med en gang. Lederne var superfornøyde og syns dette var sjeldent bra.

Jbf bank og forsikring
Vi hadde Vigdis som foredragsholder på et digitalt møte om avstandsledelse. Digitale møter kan jo av og til være utfordrende å holde, men Vigdis klarte å engasjere gjennom skjermen. Det var morsomt, inspirerende, og hun har veldig god formidlingsevne. Det var alt i alt veldig bra. Vi fikk mange gode tips. Tilbakemeldingene fra våre ledere var; «Superbra!», «Veldig fint å høre på deg», «Takk for gode råd», «inspirerende!»  

Fylkesmennenes fellesadministrasjon
Tusen takk for meget godt innlegg om avstandsledelse, og om hvordan holde motivasjonen oppe nå når vi alle sitter på hjemmekontor. Foredraget ble holdt for HR og ledere i fylkesmannsembetene 23.nov.2020. Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger. Det er tydelig at det Vigdis sier er basert på lang erfaring innen tematikken. Hun er konkret og har verdifulle tips, råd og verktøy om hvordan lede best mulig på avstand, hvordan minke «avstandsfølelse», hvordan fjernledelse/hjemmekontor setter nye føringer for ledelse osv. Hun er fantastisk flink til å engasjere deltakerne, og spisse budskapet slik at det blir relevant for det publikummet hun snakker til. Anbefaler Vigdis på det varmeste! 

Røde Kors
Vigdis kommuniserer klart og tydelig og gir konkrete tips og verktøy. Nå har vi fått prøvd oss på avstandsledelse en stund og har høstet egne erfaringer, og da var det veldig nyttig å få et nytt blikk på hvordan klare å holde motivasjonen oppe på hjemmekontor. Foredraget ble veldig godt mottatt i vår organisasjon og vi samarbeider gjerne mer med Vigdis i fremtiden. 

Econa
Avstandsledelse – webinar med Vigdis ble en svært god start på dagen! Vigdis formidler med både hjerte og hjerne, og som tilhører så blir man invitert inn i et utfordrende landskap og går ut igjen med mange ideer og konkrete tips til nye måter å møte medarbeiderne på i hverdagen. Profesjonell og samtidig uhøytidelig i formidlingen får hun budskapet tydelig frem for oss. Hos oss ble det stor aktivitet i chat, med både spørsmål og en rekke gode tilbakemeldinger fra medlemmene som deltok på webinaret. En skikkelig Vitamininnsprøytning. Anbefales. 

Swatch Group Nordic
11. juni fikk vi gleden av å høre Vigdis sitt foredrag om hvordan lede nå/endringsledelse på Vålerenga, VIF, nettverks-møte for ca 50 ledere. Vigdis er en født entertainer og kom stadig med morsomme eksempler under foredraget og utfordret ledere til å tenke nytt og være mer tilpasningsdyktige, særlig i disse tider. Anbefaler henne på det varmeste!

Tekna
Vigdis er virkelig inspirerende og utrolig god til å formidle. Hun har holdt flere foredrag for Tekna-medlemmer og tilpasser seg godt til publikum. Hennes kompetanse og erfaring danner grunnlaget for foredragene, men hennes energi og formidlingskraft gjør at deltakerne sitter inspirerte igjen. Hun er tydelig, strukturert og vennlig. Foredraget om å avstandsledelse er nyttig for alle, spesielt etter koronasituasjonen vi har vært/er i. 

Lederforum Follo
Vi har hatt med oss Vigdis ved flere anledninger som foredragsholder hvor vi har arrangementer på tvers av bransjer og ledernivåer. Vi er alltid trygge på at hun leverer- og overleverer! Hun tar rommet og vippes ikke av pinnen av utfordrere i den deltakende forsamlingen. Hun retter en positiv oppmerksomhet deres vei, og får dem med på laget. Hun er utrolig kunnskapsrik, varm og ekte samtidig som hun er sylskarp og direkte- en unik kombinasjon som gjør at hun får gode diskusjoner og har bunn solid argumentasjon for innholdet i sine foredrag. Anbefales på det varmeste.

Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering
Vigdis er ett av de inspirerende menneskene du bærer med deg i bevisstheten lenge etter selve foredraget. Hun treffer målgruppen perfekt, er personlig, morsom og profesjonell på samme tid. Vi sitter igjen med gode konkrete verktøy, nye målsettinger, masse motivasjon og et stort smil. Her er det bare å glede seg til neste gang vi møtes!

Amesto Accounthouse AS
Vi fikk gleden av å ha Vigdis som en av våre foredragsholdere på kick-off i januar 2020. Vigdis har ene fantastisk kombinasjon av konkrete målsettinger, forfriskende ærlighet og en god dose humor i foredraget – fantastisk inspirerende dame. En veldig genuin nysgjerrighet på mennesker, sprudlende selvironi og en kompetanse som virkelig skinner igjennom gjør dette til et av de definitivt beste foredragene jeg har vært på. Helt fantastisk! 

Bisnode Norge AS
Vigdis Austrheim var med oss som foredragsholder til «Smarte Beslutninger» i Palma. Hun snakket om hvordan man skal evne å få med seg medarbeidere gjennom endringer og samtidig evne å forsterke kulturen i endringsprosesser. Hun snakket også om hvordan ledelse vil være i endring fremover og om at menneskene må bli en leders strategi. Vigdis leverte meget godt fra scenen med en jordnær og konkret tilnærming til hva som er de viktigste driverne for å kunne være eller bli en god leder. Jeg anbefaler henne på det sterkeste!  

Confex Norge
Kursholdere i Confex som får 6, på en skala fra 1-6 av kunnskapsrike kursdeltakere er imponerende. Vigdis har fått dette gang på gang, med stadige kommentarer om hennes fantastiske engasjement og pedagogiske evner. Vigdis er dyktig, energisk og har alltid er smil på lur – med andre ord en glede å samarbeide med henne! 

Kongsbergregionen
Vi er superfornøyd med Vigdis sin innsats på vår digitaliseringskonferanse for 120 ledere i Kongsbergregionens 7 kommuner! Bestillingen til henne var at hun skulle utfordre og bevisstgjøre ledere i deres rolle som pådrivere for digitalisering. Vigdis har solid og oppdatert kompetanse om ledelse og teknologi. Hun leverte et forrykende og engasjerende innlegg som også inneholdt konkrete tips til hvordan ledere skal tilnærme seg denne viktige oppgaven. Selv om Vigdis sitt foredrag var helt på tampen av en lang konferansedag gikk de 40 minuttene som en røyk og bidro til et skikkelig energiløft for alle som var tilstede! 

Helse Stavanger HF
Ledermobilisering og lederutvikling har vært og er et viktig satsingsområde for Helse Stavanger HF. Vi må kunne arbeide i profesjonelle tverrfaglige team for å kunne tilby best mulig helsetjeneste. I år har vi hatt et spesielt fokus på temaet TEAM. – Hvordan skape vinnerteam? – Hvordan skape en kvalitetskultur med tydelig lederskap? Vigdis har vært til stor hjelp i dette arbeidet. Gjennom inspirerende foredrag har hun skapt en større bevissthet og energi rundt hvordan vi som ledere kan bygge vinnerteam, samt jobbe praktisk med eget team. 

Econa – Ledelsesnettverket
Vigdis sørget for mye energi og høyt engasjement blant 50 siviløkonomer på vårt ettermiddagsmøte 3.5.2018. Hun delte av sin lange erfaring, og ga oss god oversikt og struktur, og konkrete tips og øvelser å ta med i hverdagen. Samtidig utfordret hun hver enkelt til mer bevissthet om sitt lederskap og sin tilværelse. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne etter dette møtet. 

Confex Norge AS
Confex har benyttet Vigdis som foredragsholder i en årrekke! Hun er fantastisk å samarbeide med og bidrar til høy kvalitet på kursene. Deltakerne våre gir henne topp-score, her er noen tilbakemeldinger: «For en fantastisk foredragsholder! Tydelig, inspirerende, og har autoritet», «Vigdis var rå! Temaer som traff meg. Hun formidlet tema som jeg var ute etter å få innspill på. Ledermodellen var blink!», «Vigdis var en helt fantastisk taler. Hennes utstråling, kompetanse og formidlingsevne var virkelig bra. Hun hadde fine punkter til hvordan bli en tydelig leder, og jeg sitter igjen med mye jeg kan jobbe videre med». Vi gir Vigdis vår varmeste anbefaling og gleder oss til vårt videre samarbeid! 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Vigdis var en fantastisk bidragsyter og foredragsholder på DSS’ siste ledersamling i vårt lederprogram «Digital ledelse». Hun var svært inspirerende, morsom å høre på, tydelig i innhold og med en masse konkrete og gode eksempler som var gode underveis i samlingen, men også har levetid i lederhverdagen etter samlingen. Jeg anbefaler henne varmt. 

Avinor
Har vært så heldig å være på 2 foredrag med Vigdis. Det første var på ledelseskurs i regi av Cofex – et fantastisk bra kurs hvor jeg satt igjen med mye lærdom, motivasjon og inspirasjon. Vigdis vet hva hun snakker om og hun snakker med en innlevelse og et brennende engasjement som får hele salen til å følge med. Dette var faktisk så bra at vi valgte å bruke Vigdis som foredragsholder/motivator/coach på vår neste seksjonssamling – dette var stor suksess. Hun er tydelig og kommer med konkrete, men enkle verktøy som er lett å ta med seg tilbake i arbeidshverdagen. Vi har hatt stor glede av denne samlingen med Vigdis også nå flere måneder i etterkant, og det vi lærte og kom frem til i fellesskap brukes fortsatt. Håper vi får muligheten til å jobbe med Vigdis igjen også ved en senere anledning, og vil anbefale alle til å melde seg på et foredrag med henne. 

Norkart
Vigdis’ foredrag om teamledelse hos Confex var spot on! Vi fikk et godt foredrag fra en engasjert og inspirerende foredragsholder. Det var herlig å oppleve en foredragsholder som ikke gjemte seg bak PowerPoint og høytlesning fra denne. I etterkant av kurset er det hennes foredrag og hennes råd og praktiske eksempler jeg husker, og som sett i etterkant var de viktigste for meg. Vigdis’ framstillingsevne var personlig og levende. Foredraget har vært til stor nytte for meg i mitt arbeid som teamleder. 

Andhøy Data AS
Deltok på ledelseskurs på Confex i november 2016. Vigdis var holdt en inspirerende forelesning, fikk med meg mye nyttig lærdom som jeg allerede har tatt i bruk.

Tekna
Vigdis er en svært dyktig foredragsholder og prosessveileder. Hun er målrettet, engasjert, forberedt på alt, og ikke minst hun tør å utfordre, uten å gjøre noe forlegen eller ubekvem. Vigdis har en unik fomidlingsevne. Hun har lang ledererfaring som hun deler raust av og en genuin interesse for de hun jobber for og med. Anbefaler Vigdis varmt for de som ønsker inspirasjon, leder- eller teamutvikling, og ikke minst for de som har et mål om å skape endring.  

Statsbygg
Jeg deltok på et kurs Vigdis holdt i hvordan lede på avstand (geografisk, ikke mentalt distansert) hvor jeg plukket opp mange nyttige tips i hvordan engasjere medarbeidere som man sjelden møter fysisk. Hun delte gode råd og erfaringer fra sin tid i Microsofts ledelse, samt gode stalltips på digitale verktøy som forenkler hverdagen innen prosjektstyring og personaloppfølging. Vigdis leverer rett på sak, uten snikksnakk, og er tydelig på hvor viktig struktur og personaloppfølging er for å sikre suksess for enhver organisasjon. Jeg har blitt en bedre leder som følge av Vigdis’ kursing, og jeg har fått gode tilbakemeldinger fra mitt prosjektteam og min prosjekteier på de metodene og verktøyene jeg benytter fra kurset. 

Statped
Jeg har vært så heldig å samarbeide med Vigdis om både åpne kurs mot definerte målgrupper, i tillegg til skreddersøm for Statped. Vigdis er en suveren samarbeidspartner, både når det kommer til å avdekke behov, utvikling, innhold og tilpasning. I Statped har Vigdis jobbet med kurs innen Fjernledelse, både for ledere og medarbeidere. Tema vi har jobbet med er kommunikasjon, motivasjon, ulike verktøy for fjernledelse og selvledelse. Kursene er praktisk rettet, og deltakerne utfordres til involvering og selvrefleksjon. Gjennom praktiske oppgaver hjelper Vigdis dem til å knytte ny kunnskap til egen praktisk. Hun er en motivator av de sjeldne, og tør å utfordre i situasjoner der det trengs. Vigdis er grundig, utforskende og en sann glede å samarbeide med. 

Universitetet i Stavanger, IT-avdelingen
Jeg har deltatt på foredrag med Vigdis Austrheim og kan sterkt anbefale hennes engasjement, tydelighet og ikke minst hennes ledererfaring! Hun er ekte og skapte stor begeistring! 

Great Place to Work
Vigdis er meget dyktig og leverer konkret og praktisk. Hun deler konkrete verktøy og metoder som ledere kan ta med seg og bruke direkte. Vigdis tør også utfordre det etablerte i en kultur og lederskapet, noe som ofte er avgjørende for å komme dit man ønsker. 

Helse Vest IKT
Eg er heldig å ha fått oppleve Vigdis to ganger. ein gong på eit 2-dagerskurs om «ledelse på distanse» og så på eit spesialdsydd oppdrag for mi eiga leiargruppe på nokre timar. Ut frå dette kan eg trygt gå god for henne som ein inspirerande kurshaldar. Eg har sjelden opplevd slik glød og samtidig så matnyttig innhald i kursa. Vigdis virker godt forberedt og «treffer» sitt publikum knallgodt med tema og fengande oppgåver. evt «heimelekse» om kurset er så kort som det var i leiargruppa vår. Ho bruker forskning og tilgjengelege rapportar som grunnlag for dagens tema, og fyller på med døme frå eigen erfaring og framstår difor ekstra truverdig. Ser du at denne føredraghaldaren skal komme til ein plass nær deg, og vil prate om eit tema du ønsker å fordjupe deg i. kan eg berre sei ein ting: meld deg på! 

Kinnarps
Jeg har hatt gleden av å høre flere foredrag med Vigdis Austrheim. Dette er en foredragsholder som med stort engasjement og lang leder-erfaring fra flere internasjonale selskaper, har mye å bidra med. En trygg og godt forberedt foredragsholder, som på en energisk måte involverer sitt publikum i foredragene. 

Bane NOR
Med profesjonell, positiv og energisk tilnærming har Vigdis ved flere anledninger gitt meget gode foredrag innen ledelse, digitalisering og endring hos oss. Foredragene har vært inspirerende og samtidig til ettertanke. Anbefaler Vigdis på det varmeste til givende foredrag i store og små forsamlinger. 

Corporate Spring
Vigdis er en herlig, inspirerende og engasjerende foredragsholder som gladelig byr på seg selv, bringer masse energi og har glimt i øyet som hun kombinerer med stor kunnskap og praktisk erfaring i de temaene hun snakker om. 

Smart endring AS
Vigdis er veldig god til å både levere inspirerende innhold samtidig som hun gir konkrete tips du som leder kan bruke. Hun brenner for god ledelse der du er tett på medarbeiderne selv om du fysisk befinner deg langt unna og tar i bruk de digitale kommunikasjonsverktøyene vi alle disponerer til både medarbeidersamtaler og uformelle virtuelle kaffemøter. I en stadig mer digital hverdag der du ikke ser medarbeideren må ofte må ledelse gjøres mer bevisst enn noen gang. Det kan Vigdis bedre enn noen andre jeg vet om.

© 2024 Vigdis Aus AS