Du har ikke den selvinnsikten du tror du har

Kun 95% av oss tenker at vi har selvinnsikt, men kun 10-15% faktisk har det, i følge en spennende 5 års studie, presentert i Harvard Business Review.

Ubevisste kolleger og ledere er ikke bare frustrerende, de kan føre til dårligere prestasjoner, stress, demotivasjon og ikke minst oppsigelser fra medarbeidere.  Du skal ikke se langt for å finne dem som, til tross for tidligere suksess og faglige gode kvalifikasjoner, ikke forstår hvordan de oppleves av andre.

Jeg selv ble opplevd som dominerende i begynnelsen av min lederkarriere. En modig lederkollega sa fra, direkte til meg, at han opplevde at jeg alltid tok ordet i teamet. Han anerkjente at engasjementet var ment positivt, men mente at jeg konkluderte raskt, av og til for raskt. Jeg var utålmodig, det er jeg fortsatt, og det gjorde at jeg ikke ga andre tid til å reflektere og diskutere. Så han traff et ømt punkt.

For en gull tilbakemelding. Den har jeg tatt med meg i hele karrieren videre. Den selvinnsikten hadde jeg ikke da. Jeg hadde fokus på å prestere, på å skape fremdrift, jeg tenkte ikke mye på hvordan andre opplevde meg i ulike situasjoner. Med økt selvinnsikt bruker jeg nå styrkene mine mer bevisst og balansert.

Økt selvinnsikt gjør at jeg bruker styrkene mine mer balansert enn før. Jeg er direkte, og det er det mange som verdsetter. Men jeg må avsjekke at jeg ikke blir for direkte.

I høst har jeg jobbet i flere ulike bedrifter, offentlige og private, både store og mellomstore, hvor jeg har sett uheldig effekt av hva manglende selvinnsikt og ubevisst adferd fører til.

Så hva kan gjøres og hvordan gå frem for å øke selvinnsikten?

Gjelder det meg?

Det er det første jeg ville ha funnet ut. Hvor ærlige tilbakemeldinger får du, de som ikke pakkes inn, hvor vedkommende sier hvordan det oppleves, veldig ufiltrert og direkte?

Finn en kollega som er modig nok til å gi deg ærlige og åpne tilbakemeldinger. Still vedkommende spørsmål som;

  1. Hvordan vil du beskrive meg, mine sterke sider og sider som ikke oppleves like bra for deg og de rundt meg?
  2. Hva kan jeg gjøre mer av?
  3. Hva kan jeg gjøre mindre av?
  4. Hva mer kan du gi meg av tilbakemeldinger som gjør meg til en bedre kollega for deg og andre?
  5. Hva mer kan jeg gjøre for å samarbeide godt?

Be de snakke ufiltrert og ta imot tilbakemeldingene med positiv nysgjerrighet. Noter ned innsikten. Takk dem for all innsikt du får.

Hvordan du ber om innsikt, hva du sier underveis og hvordan du oppsummerer er helt avgjørende for hvor ærlige de er. De må være helt trygge på at du ikke vil bære nag til dem i etterkant.

Det er menneskelig å begynne å forklare, eller forsvare hvorfor du er som du er og oppleves på ulike måter. Men dropp det. Still heller spørsmål for å forstå mer hvordan de tenker. Be vedkommende beskrive deg i ulike situasjoner. Still spørsmål om hvordan du heller kunne gått frem.

Og pass på at du finner flere som kan gi deg innsikt i hvordan du oppleves, de som kjenner deg godt og de som ikke kjenner deg så godt.

Juster egen adferd

Tilbakemeldingene betyr ikke nødvendigvis at du skal forandre deg, men de gir deg en mulighet til å tilpasse deg kollegaene dine bedre.

Mitt beste tips er:

Velg et forbedringsområde om gangen.

Legg forbedringsområdet du vil fokusere på inn som en aktivitet i kalenderen din. Du kan for eksempel bruke oktober til å øke selvinnsikt. Til å gjennomføre disse 1:1 samtalene hvor du ber om tilbakemeldinger. November bruker du til å trene på justering av egen adferd, f.eks. til å lytte mer.

Tilbakemeldingene gir deg økt selvinnsikt, en mulighet til å forbedre samspillet med andre, til å kommunisere annerledes.

Og hvem vil ikke være en bedre leder eller kollega.

© 2024 Vigdis Aus AS