Hvorfor vil du være leder?

Hvorfor vil du være leder?  

Har du tatt lederrollen fordi du vil påvirke mer? Var det et naturlig neste karrieresteg? Ville du ha en ledertittel på CV’n? Tjene mer penger? Har du tenkt gjennom hvorfor?

Kanskje du kan si ja til alle disse spørsmålene?

Det er ikke noe galt i å være ytre motivert

Du har kanskje hørt at forskningen viser til at det er viktig at medarbeidere er indre motivert. Det stemmer det. Men det stemmer også at ytre motivasjon er viktig for mange. I perioder av livet er lønn ekstra viktig for de aller fleste av oss. Vi skal kjøpe den første leiligheten, kanskje få familie osv.

Kanskje du har takket ja til den lederrollen din fordi du vet at da kan du endelig fått gjennomført de endringene du vet er viktig. Eller at du er så lei den lederen du har nå, og tenker at du kan gjøre jobben bedre selv?

Vi tar lederrollen av ulike grunner

Svært mange jeg møter har ikke søkt på lederjobben de har. Det var ikke noe de hadde planlagt bevisst. Dette er ofte dyktige medarbeidere, gjerne faglig sterke, med et potensiale som lederen deres har sett og verdsetter. Mange steder har virksomheten vokst, og det blir for mange å lede for de eksisterende lederne. Så du blir tilbudt en lederjobb for å ivareta medarbeidere bedre, gjerne en team leder rolle.

Du får alt fra 20% til 100% tid til å være leder.

Det kan være krevende. Mer om det i et kommende innlegg.

De siste ukene har jeg jobbet med mange ulike kunder. Jeg har gleden av å kjøre lederutviklingsprogram hos løsningsleverandøren Kinly.  Og denne uken holdt jeg lederkurset «Hvordan lykkes som leder av fageksperter og kunnskapsmedarbeidere» i regi av Tekna. Det var 18 nye, kommende og erfarne ledere fra Equinor, BlinQ, Statens Vegvesen, Asplan Viak og Kongsberg Defence & Aerospace for å nevne noen. Jeg stilte spørsmålet der også;

Hvorfor vil du bli leder?

For vi takker ja til lederroller av ulike grunner og setter i gang med jobben på ulike måter. Felles for de aller fleste jeg møter er at de nokså raskt blir operative, egentlig veldig operative. Det blir raskt fokus på å løse problemer. De tar veldig ansvar. Det gjør gode ledere.

Det er bra, men vi som ledere glemmer ofte noe på veien.

Vi glemmer å løfte blikket

Vi setter ikke av tid til å tenke over akkurat hvorfor vi har takket ja til lederrollen
Være bevisst på hvor vil vi og hva som er våre viktigste prioriteter, på kort og lang sikt.
Vi er ikkocalhoe bevisst nok på våre egne lederpraksiser. Hvordan vi utøver ledelse i hverdagen.

Derfor er det så godt med påfyll, tid til å reflektere. Vi trenger det alle. Om vi har vært kort eller lenge i lederrollen. Det var fine dager sammen med alle disse lederne forrige uke og denne uken.
Og det gjelder jo ikke bare ledere. Det samme bør du gjøre i enhver rolle du har.

Men tilbake til hovedspørsmålet. Hvorfor vil du være leder?

Min påstand er at hvis du ikke tenker bevisst, du setter av tid, med jevne intervall, til å tenke over hvorfor du er leder, hva du skal prioritere, verdien du tilfører,  og ikke minst retningen du vil ta, da blir det krevende. Det blir vanskelig å få med medarbeidere og dermed oppnå de resultatene som forventes av deg.

Du kommer ikke til å gjøre en god nok jobb i lederrollen.

Så hvorfor er du leder? Hva er dine viktigste oppgaver? Hva liker du godt med å være leder?
Kommenter veldig gjerne, la oss bli inspirert av deg også og bli enda litt klokere.

© 2024 Vigdis Aus AS