Simployer

Vi har bedt Vigdis holde flere innlegg om avstandssledelse for HR og Ledere, kunder av Simployer, og hun får alltid svært gode tilbakemeldinger. Vigdis er kunnskapsrik på området, det er tydelig at hun selv har jobbet som avstandsleder og vet hva som kan være krevende og mulig. Vigdis tilfører energi gjennom digitale kanaler, hun klarer å skape engasjement og ingen faller fra i løpet av 1.5 time. Vigdis bevisstgjør og deler konkrete tips noe tilhørerne setter stor pris på. Jeg er strålende fornøyd med hennes leveranser og anbefaler henne varmt videre.

© 2024 Vigdis Aus AS